ข้อมูลเรื่องของไก่


      ไก่ไข่ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในประเทศไทยไข่ไก่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศ การให้ความสำคัญในการเลี้ยงไก่ไข่จึงถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

      การเลี้ยงไก่ไข่เกษตรกรต้องใช้ความขยันและอดทนในการเลี้ยงดูเนื่องจากไก่ไข่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนถึงไก่ฟักไข่ได้ โดยผู้เลี้ยงต้องดูแลรักษาโรงเรือนทุกวันสังเกตกรณีไก่เป็นโรคต้องจับแยกทันที เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดโรคระบาดซึ่งอาจจะถึงขั้นล้มเลิกกิจการ


การเลือกพันธุ์โรงเรือนเลี้ยงไก่สารอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่การให้อาหารไก่ไข่โรคที่เกี่ยวกับไก่


แหล่งที่มา เกษตรพอเพียง.คอม