ส่งเสริมเกษตรบ้านไผ่

186 หมู่ที่ 1 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 (โรงงาน)
772/5-6 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 (บ้านพัก)
อีเมล์ : SSKGROUP.KK@GMAIL.COM
โทร 043-306244 แฟกซ์ 043-306245