" รายละเอียดงานด้านการขนส่งสินค้า "

สถานที่ขนส่ง

  ต้นทาง   ปลายทาง
  อำเภอบ้านไผ่   ภาคกลาง
  จังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน   อำเภอบ้านไผ่
  จังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน   ภาคกลาง
  ภาคกลาง   อำเภอบ้านไผ่
  ภาคกลาง   จังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน

ติดต่อเข้ามาทำความรู้จักกันกับเราได้ที่ส่งเสริมเกษตร เพื่อระบุประเภทรถ และ คุยรายละเอียดเบื้องต้น สนใจสมัครรถร่วมติดต่อ


ฝ่ายขนส่งสินค้า

086-458-1975 (คุณกิ๊ฟ) , 086-458-1976 (คุณฝน)


เอกสารที่ใช้ในการสมัครรถร่วม

  1. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)   6. บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ (สำเนา)
  2. หนังสือรับรองบริษัทฯ (ถ้ามี)   7. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า (ถ้ามี)
  3. ใบอนุณาตประกอบการขนส่ง   8. กรมธรรม์ประกันภัยรถบรรณทุก
  4. เล่มทะเบียนรถ (สำเนา)   9. บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,ใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถ (สำเนา)
  5. ภาษีรถ และ พรบ.รถ (สำเนา)   

คุณสมบัติของคนขับรถร่วม

" มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับรถ และการใช้ถนน "
" มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ปฏิบัติอยู่ "
" มีการตรวจสอบและดูแลรักษารถ และอุปกรณ์ประจำรถอย่างสม่ำเสมอ "
" มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลกระทบต่อการขับขี่รถ "
" เป็นผู้ที่ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมา และใช้สารเสพติด "
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบุคคล (คุณฝน) 092-926-9978 , สำนักงาน 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245