เจ้าหน้าที่บัญชีหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงหัวหน้าฝ่ายผลิตเลขานุการเจ้าหน้าที่ธุรการ / ฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่วิศวะกรผลิตเจ้าหน้าที่ขนส่ง / โลจิสติกส์พนักงานทั่วไปพนักงานซ่อมรถบรรทุก / ซ่อมเครื่องจักรพนักงานซ่อมโกดัง / ซ่อมอาคารพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งพนักงาน QC / QAติดต่อสอบถาม ฝ่ายบุคคล (คุณฝน) 092-926-9978 , สำนักงาน 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245