แร่ธาตุก้อน


อาหารเสริมแร่ธาตุ ใช้สำหรับโค และกระบือ ทุกขนาดอายุ
สรรพคุณ
ใช้เสริมแร่ธาตุ
โภชนาการ (1 กก.)
   โซเดียม คลอไรด์ 98.07 %
   แมงกานีส 0.02 %
   สังกะสี 0.03 %
   เหล็ก 0.14 %
   ไอโอดีน 0.01 %
   แมกนีเซียม 0.50 %
   โคบอลต์ 0.00 %
   ทองแดง 0.03 %
   ซีลีเนียม 0.00 %