ผิวถั่วเหลือง (ท้องไข่)


เป็นผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยปริมาณโปรตีนของกากถั่วเหลืองจะขึ้นอยู่กับวิธีการสกัด น้ำมัน และขนาดของเมล็ด
สรรพคุณ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีน มีสารโปรตีนเกินร้อยละ 45 ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด
โภชนาการ
   โปรตีน 13.10 %
   ไขมัน 2.02 %
   เยื่อใย 30.42 %
   ไลชีน 0.00 %
   เมทไธโอนิน 0.00 %
   แคลเซียม 0.00 %
   ฟอสฟอรัส 0.00 %