ข้าวปลายจ้าวโม่


ข้าวปลายจ้าวโม่เต็มไปด้วยสารอาหารหลายอย่าง มีทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต แต่มีไขมันและเยื่อใยต่ำ นิยมนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์
สรรพคุณ
======กำลังปรับปรุงข้อมูล======
โภชนาการ