กระถินป่น


เป็นวัตถุดิบที่เกษตรกรนิยมใช้ผสมในอาหารสัตว์ โดยเฉพาะในสัตว์ปีกได้มีการใช้มาเป็นเวลานาน
สรรพคุณ
ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์
เป็นแหล่งอาหารโปรตีน และวิตามิน
   โปรตีน 20 %
   ไขมัน 3.5 %
   เยื่อใย 18 %
   ไลชีน 1.1 %
   เมทไธโอนิน 0.28 %
   แคลเซียม 0.54 %
   ฟอสฟอรัส 0.30 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 1300  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 900  Kcal/kg