หินเกล็ด


เป็นแคลเซียมที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ หรือโรยให้สัตว์กินโดยเฉพาะไก่
สรรพคุณ
ช่วยให้เปลือกไข่ไก่หนาขึ้น และผลผลิตไข่ดีขึ้น