ผิวถั่วเหลืองโม่ (ซอยฮัล)


ผิวถั่วเหลืองที่ร่อนจากเมล็ดถั่วเหลือง สัตว์สามารถย่อยและนำไปใช้ได้ ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ และลดต้นทุนของผู้เลี้ยง
สรรพคุณ
ช่วยให้ย่อยง่าย เสริมการเจริญเติบโตของสัตว์อย่างมีคุณภาพ
โภชนาการ
   โปรตีน 8 %
   ไขมัน 3 %
   เยื่อใย 40 %
   ไลชีน 2.98 %
   เมทไธโอนิน 1.65 %
   แคลเซียม 0.5 %
   ฟอสฟอรัส 0.03 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 1765  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 668  Kcal/kg