ข้าวปลายมะลิ


===== กำลังปรับปรุงข้อมูล ====
สรรพคุณ
===== กำลังปรับปรุงข้อมูล ====
โภชนาการ
   โปรตีน 8 %
   ไขมัน 0.9 %
   เยื่อใย 1 %
   ไลชีน 2.7 %
   เมทไธโอนิน 0.27 %
   แคลเซียม 0.03 %
   ฟอสฟอรัส 0.04 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3596  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 3500  Kcal/kg