มันบด


เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีน และแร่ธาตุ
สรรพคุณ
ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด แต่ส่วนมากนิยมใช้ผสมอาหารโคและสุกร
โภชนาการ
   โปรตีน 2.5 %
   ไขมัน 0.75 %
   เยื่อใย 3.7 %
   ไลชีน 0.09 %
   เมทไธโอนิน 0.03 %
   แคลเซียม 0.12 %
   ฟอสฟอรัส 0.05 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3260  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 3500  Kcal/kg