พรีมิกซ์ปลา


เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับปลา เช่น ปลานิล ปลาดุก
สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในปลา เพื่อช่วยให้ปลาได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย