พรีมิกซ์หมูแม่พันธุ์


เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับหมูพันธุ์
สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้หมูพันธุ์ได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย