มันเส้น


ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดดบนลานซีเมนต์ 2 – 3 วัน ให้แห้ง เป็นอาหารสัตว์อีกประเภทหนึ่งและเป็นที่นิยมของเกษตรกรที่เลี้ยงโค
สรรพคุณ
เป็นอาหารที่เพิ่มพลังงานช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
โภชนาการ
   โปรตีน 2.5 %
   ไขมัน 0.75 %
   เยื่อใย 3.7 %
   ไลชีน 0.09 %
   เมทไธโอนิน 0.03 %
   แคลเซียม 0.12 %
   ฟอสฟอรัส 0.05 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3260  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 3500  Kcal/kg