ข้าวโพดเม็ด


เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอาหารสัตว์ สามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้เป็นอย่างดี
สรรพคุณ
มีสารเคโรทีน ทำให้สีของเนื้อสัตว์ ไข่ไก่แดงเข้มขึ้น
โภชนาการ
   โปรตีน 8-9 %
   ไขมัน 4 %
   เยื่อใย 2.5 %
   ไลชีน 0.25 %
   เมทไธโอนิน 0.19 %
   แคลเซียม 0.01 %
   ฟอสฟอรัส 0.01 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3300  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 3370  Kcal/kg