ไวยูซิด เว็ท ออรัล โซลูชั่น:ชนิดน้ำ


เป็นสารผสมล่วงหน้า สำหรับ ไก่ เป็ด สุกร และโค ทุกขนาดอายุ
สรรพคุณ
ใช้เสริมกรดอะมิโน วิตามินและแร่ธาตุ