กากปาล์มเนื้อใน (โม่)


เป็นผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นสารอาหารกลุ่มโปรตีนที่ได้จากพืช
สรรพคุณ
ช่วยเพิ่มสมรรถนะการเจริญโตเติบของสัตว์
ข้อแนะนำในการใช้
ในสูตรอาหารไก่กระทง สามารถใช้กากเมล็ดปาล์มได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของสูตรอาหาร
ในสูตรอาหารสุกรรุ่นและขุน สามารถใช้กากเมล็ดปาล์มได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของสูตรอาหาร