พรีมิกซ์หมูรุ่น


เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับหมูรุ่น (น.น.30 กก.ถึงขาย)
สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้หมูรุ่นได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย