กากมันตากแห้ง


เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังและโรงงานผลิตฟรุกโตสและสารให้ความหวาน
สรรพคุณ
สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารแม่สุกรอุ้มท้องได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ – สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสุกรขุน 15 เปอร์เซ็นต์
โภชนาการ
   โปรตีน 1.8 %
   ไขมัน 0.48 %
   เยื่อใย 10 %
   ไลชีน - %
   เมทไธโอนิน - %
   แคลเซียม 0.6 %
   ฟอสฟอรัส 0.36 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3027  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก -  Kcal/kg