แดรี่มีน


เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับสัตว์ทุกชนิด
สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้สัตว์ได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย