ผิวถั่วเหลือง (อัดเม็ด)


ลิตกากถั่วเหลืองชนิดกระเทาะผิวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในการเลี้ยงสัตว์
สรรพคุณ
ใช้ผิวถั่วเหลืองในสูตรอาหารสุกรรุ่น-ขุน ช่วยทำให้สุกรมีการเติบโตและมีประสิทธิภาพการใช้อาหารตามปกติแต่จะมีคุณภาพซากดีขึ้น ในขณะที่การใช้ในอาหารแม่สุกรอุ้มท้องจะช่วยป้องกันการท้องผูก ทำให้มูลมีลักษณะนิ่
โภชนาการ
   โปรตีน 8 %
   ไขมัน 3 %
   เยื่อใย 40 %
   ไลชีน 2.98 %
   เมทไธโอนิน 1.65 %
   แคลเซียม 0.5 %
   ฟอสฟอรัส 0.03 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 1765  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 668  Kcal/kg