พรีมิกซ์หมูขุน


เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับหมูขุน
สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้หมูขุนได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย