เปลือกหอยบด


เป็นวัตถุดิบที่ให้เฉพาะธาตุแคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว
สรรพคุณ
เป็นแหล่งแคลเซียม จำเป็นสำหรับไก่ไข่ เพื่อการสร้างเปลือกไข่