หินฝุ่นหรือหินแป้ง


คือ หินปูนบดหยาบๆ เป็นผลพลอยได้จากการโม่หินปูน แหล่งแคลเซียมราคาถูก ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด
สรรพคุณ
ใช้ผสมอาหารสัตว์ เพิ่มแคลเซียม