พรีมิกซ์วัว


เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับวัว
สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้วัวได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย