หมูป่น


ทำมาจากเนื้อและกระดูกหมูป่นที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่าไม่มีเชื้อโรค เป็นแหล่งโปรตีนจากสัตว์ ที่มีคุณภาพดีและสามารถใช้เป็นอาหารเสริมแร่ธาตุได้เพราะมีฟอสฟอรัสและแคลเซียม
สรรพคุณ
ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์
โภชนาการ
   โปรตีน 43 %
   ไขมัน 11.69 %
   เยื่อใย 4 %
   ไลชีน 2.9 %
   เมทไธโอนิน - %
   แคลเซียม 8 %
   ฟอสฟอรัส 5 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3150  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 2748  Kcal/kg