รำหยาบ


เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันมากในการประกอบสูตรอาหารสุกรหรือสัตว์ปีก
สรรพคุณ
ใช้ผสมในอาหารสัตว์
โภชนาการ
   โปรตีน 8 %
   ไขมัน 2.5 %
   เยื่อใย 27 %
   ไลชีน 0.5 %
   เมทไธโอนิน - %
   แคลเซียม 0.12 %
   ฟอสฟอรัส 1.19 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3120  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก -  Kcal/kg