กากถั่วเหลือง (TVO)


กระสอบป่าน ขนาดบรรจุ 100 กก.
มาตราฐาน ขนาด 29"x43" น้ำหนัก 1.134 กก.
เส้นพุ่ง เส้นยืน 26 เส้นคู่ +/- 3 เส้นคู่ ใน 10 ตารางเซ็นติเมตร
ความชื้นสัมพัทธ์ในกระสอบใหม่ ไม่เกิน 15%