กากถั่วเหลือง(ธนากร)


เป็นผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยปริมาณโปรตีนของกากถั่วเหลืองจะขึ้นอยู่กับวิธีการสกัด น้ำมัน และขนาดของเมล็ด
สรรพคุณ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีน มีสารโปรตีนเกินร้อยละ 45 ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด
โภชนาการ
   โปรตีน 45 %
   ไขมัน 3 %
   เยื่อใย 8 %
   ไลชีน 2.9 %
   เมทไธโอนิน 0.65 %
   แคลเซียม 0.25 %
   ฟอสฟอรัส 0.2 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3220  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 2350  Kcal/kg