ไดแคลเซียม-21 (จีน)


เป็นอาหารเสริมแร่ธาตุ สำหรับ ไก่ เป็ด สุกร ทุกขนาดอายุ
สรรพคุณ
ช่วยเสริมแคลเซียม และฟอสฟอรัส เหมาะสำหรับการใช้ในส่วนผสมอาหารสัตว์