ไดแคลเซียม-16 (PKP)


เป็นวัตถุดิบแคลเซียมและฟอสฟอรัส การผลิตจะได้จากหิน และกระดูกสัตว์
สรรพคุณ
เสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์ และช่วยเสริมสร้างส่วนประกอบของกระดูกในร่างกายสัตว์