กากมะพร้าว


เป็นผลผลิตพลอยได้จากการหีบหรือการสกัดน้ำมันมะพร้าว โปรตีนในกากมะพร้าวมีกรดไลซีนต่ำ จึงควรเสริมด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์หรือเสริมด้วยอาหารที่มีไลซีนสูง ***ไม่ควรเลือกใช้กากมะพร้าวเกิน 15% ในสูตรอาหารสัตว์ปีก และ 20% ในสูตรอาหารสุกร
สรรพคุณ
ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์
โภชนาการ
   โปรตีน 21 %
   ไขมัน 6 %
   เยื่อใย 12 %
   ไลชีน 0.59 %
   เมทไธโอนิน 0.37 %
   แคลเซียม 0.20 %
   ฟอสฟอรัส 0.20 %
   พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร 3080  Kcal/kg
   พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก 2800  Kcal/kg